جزوات رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری-گرشگری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

توجه : اگر نیاز به فنری شدن جزوه می باشد بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.
برای دسترسی سریع تر می توانید از کادر جستجوی زیر استفاده نمائید.
نام درسقیمتتعدادخرید (نسخه چاپی)
توسعه پایدار کشاورزی- دکتر محمودی - 8833 70,800 تومان
جزوه عملی برنامه ریزی شهری-استاد عفتی - 8844 21,600 تومان
مبانی جامعه شناسی گردشگری - دکتر معصومی راد - 8843 25,000 تومان
مدیریت شهری-دکتر شکرگزار-803 135,000 تومان
کد 8831 - ارزیابی سیاستهای مسکن و بازآفرینی شهری در ایران - دکتر شکرگزار 96,000 تومان
جغرافیای سیاسی ایران-دکتر شکرگزار-8847 108,000 تومان
فصل اول - مبانی فنی و اجرایی حقوق شهری و منطقه ای در ایران-دکتر شکرگزار-8846 12,000 تومان
حقوق و قوانین برنامه ریزی شهری - دکتر شکرگزار-8845 31,000 تومان
جزوه اقتصاد شهری دکتر شکرگزار-کد8842تماس بگیرید
کد 822- جغرافیای فرهنگی- دکتر محمودی- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری- گردشگری 85,000 تومان
8841- زبان انگلیسی- دکتر قوامی 24,000 تومان
8840-نظریه و مدلها-دکتر محمودی 51,000 تومان