جزوات رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری-گرشگری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

توجه : اگر نیاز به فنری شدن جزوه می باشد بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.
برای دسترسی سریع تر می توانید از کادر جستجوی زیر استفاده نمائید.
نام درسقیمتتعدادخرید (نسخه چاپی)
ارزیابی سیاست های مسکن و باز آفرینی شهری-دکتر شکرگزار-883145,600 تومان
حقوق و قوانین برنامه ریزی شهری - دکتر شکرگزار-884513,020 تومان
جزوه اقتصاد شهری دکتر شکرگزار-کد884225,200 تومان
کد 822- جغرافیای فرهنگی- دکتر محمودی- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری- گردشگری37,800 تومان
8841- زبان انگلیسی- دکتر قوامی9,240 تومان
8840-نظریه و مدلها-دکتر محمودی20,400 تومان