جزوات رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری-گرشگری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

توجه : اگر نیاز به فنری شدن جزوه می باشد بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.
برای دسترسی سریع تر می توانید از کادر جستجوی زیر استفاده نمائید.
نام درسقیمتتعدادخرید (نسخه چاپی)
کد 8849 - ارزیابی سیاستهای مسکن و بازآفرینی شهری در ایران - دکتر شکرگزار48,000 تومان
جغرافیای سیاسی ایران-دکتر شکرگزار-884774,200 تومان
مبانی فنی و اجرایی حقوق شهری و منطقه ای در ایران-دکتر شکرگزار-884655,300 تومان
ارزیابی سیاست های مسکن و باز آفرینی شهری-دکتر شکرگزار-883167,200 تومان
حقوق و قوانین برنامه ریزی شهری - دکتر شکرگزار-884521,700 تومان
جزوه اقتصاد شهری دکتر شکرگزار-کد884235,000 تومان
کد 822- جغرافیای فرهنگی- دکتر محمودی- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری- گردشگری64,400 تومان
8841- زبان انگلیسی- دکتر قوامی16,800 تومان
8840-نظریه و مدلها-دکتر محمودی35,700 تومان