جزوات رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری-گرشگری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

توجه : اگر نیاز به فنری شدن جزوه می باشد بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.
برای دسترسی سریع تر می توانید از کادر جستجوی زیر استفاده نمائید.
نام درسقیمتتعداددانلود خرید
ارزیابی سیاست های مسکن و باز آفرینی شهری-دکتر شکرگزار-883138,000 تومان
حقوق و قوانین برنامه ریزی شهری - دکتر شکرگزار-884510,850 تومان
جزوه اقتصاد شهری دکتر شکرگزار-کد884221,000 تومان
کد 822- جغرافیای فرهنگی- دکتر محمودی- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری- گردشگری31,500 تومان
دانلود فایل نمونه
8841- زبان انگلیسی- دکتر قوامی7,700 تومان
8840-نظریه و مدلها-دکتر محمودی17,000 تومان