جزوات رشته حقوق - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

توجه : اگر نیاز به فنری شدن جزوه می باشد بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.
برای دسترسی سریع تر می توانید از کادر جستجوی زیر استفاده نمائید.
نام درسقیمتتعدادخرید (نسخه چاپی)
538-حقوق بین الملل عمومی3- دکتر سبحانی 50,000 تومان
کد 386- حقوق تجارت - دکتر مقدم- گروه حقوق 44,000 تومان
534-متون فقه 3- دکتر شاه ملک پور- گروه حقوق 11,000 تومان
535-آیین دادرسی مدنی -ارشد حقوق خصوصی-دکتر رستمی 42,000 تومان
536-حقوق بین الملل (2)- دکتر سبحانی 41,000 تومان
957- اسلام و ایران (2)- جدید- دکتر رادگودرزی 59,000 تومان
520- حقوق تجارت 2- دکتر مقدم 132,000 تومان
504-متون حقوقی 2 کارشناسی- دکتر جانی پور 27,000 تومان
533-حقوق تجارت (ارشد)-حقوق خصوصی-دکتر مقدم) - (E) 41,000 تومان
532-متون حقوقی1-حقوق خصوصی-دوره کارشناسی-دکتر جانی پور 16,000 تومان