جزوات رشته حقوق - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

توجه : اگر نیاز به فنری شدن جزوه می باشد بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.
برای دسترسی سریع تر می توانید از کادر جستجوی زیر استفاده نمائید.
نام درسقیمتدانلود تعدادخرید
538-حقوق بین الملل عمومی3- دکتر سبحانی17,500 تومان
کد 386- حقوق تجارت - دکتر مقدم- گروه حقوق15,000 توماندانلود فایل نمونه
534-متون فقه 3- دکتر شاه ملک پور- گروه حقوق3,800 توماندانلود فایل نمونه
535-آیین دادرسی مدنی -ارشد حقوق خصوصی-دکتر رستمی14,500 تومان
536-حقوق بین الملل (2)- دکتر سبحانی14,500 توماندانلود فایل نمونه
957- اسلام و ایران (2)- جدید- دکتر رادگودرزی19,500 تومان
520- حقوق تجارت 2- دکتر مقدم27,000 توماندانلود فایل نمونه
504-متون حقوقی 2 کارشناسی- دکتر جانی پور9,000 تومان
533-حقوق تجارت (ارشد)-حقوق خصوصی-دکتر مقدم) - (E)14,000 تومان
532-متون حقوقی1-حقوق خصوصی-دوره کارشناسی-دکتر جانی پور5,000 تومان