جزوات رشته روان شناسی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.

نام درسقیمت
انگیزش و هیجان جزوه استاد شاکری نیا - 5021 25,000 تومان
کتاب انگیزش و هیجان محی دین، برای ترم - دکتر شاکری نیا - 5020 124,000 تومان
5019 - روانشناسی یادگیری - دکتر شاکری نیا 51,000 تومان
روان سنجی - دکتر سلطانی - 5018 155,000 تومان
روانشناسی تجربی-دکتر صالحی-469 41,000 تومان
5001 - صنعتی و سازمانی - دکتر شاکری نیا 63,000 تومان
5009 - پروفایل کمبود توجه - دکتر خسروجاوید 14,400 تومان
5010 - راهنمای ریون پیشرفته - دکتر خسروجاوید 12,000 تومان
5011 - چک لیست مشکلات رفتاری - دکتر خسروجاوید 28,800 تومان
5012 - اندازه گیری هوش کودک(ریون سیاه و سفید) - دکتر خسروجاوید 94,400 تومان
5013 - جامعه شناسی - دکتر غلامی 40,800 تومان
5014 - آزمون سنجش رشد نیوشا - دکتر خسروجاوید 36,000 تومان
5015 - آزمون های روانی 2 - دکتر ابولقاسمی 44,000 تومان
روانشناسی تحولی 1 - دکتر موسوی - 5017 10,400 تومان
کد 5016 -جزوه از کتاب اصول مصاحبه بالینی-فصل 1 -2-3(دکتر کافی) 44,000 تومان
فیزیولوژی اعصاب و غدد دکتر روضاتی رشته روانشناسی-5007 78,500 تومان
5004-آزمون اندره ری-دکتر خسرو جاوید 15,000 تومان
5005-نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی-دکتر زبردست 126,000 تومان
5006-آزمون های روانشناختی (1)ورودی 95شبانه-فرم ثبت و دفترچه راهنمای وگسیلر بزرگسال-دکتر خسرو جاوید 71,500 تومان
5003-آزمون های روانی-بخش دوم-دکتر خسرو جاویدVV 13,500 تومان
5002-آشنایی با فلسفه-دکتر غفاری 86,500 تومان