جزوات رشته روان شناسی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

توجه : اگر نیاز به فنری شدن جزوه می باشد بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.
برای دسترسی سریع تر می توانید از کادر جستجوی زیر استفاده نمائید.
نام درسقیمتتعدادخرید
کد 5016 -جزوه از کتاب اصول مصاحبه بالینی-فصل 1 -2-3(دکتر کافی)29,600 تومان
فیزیولوژی اعصاب و غدد دکتر روضاتی رشته روانشناسی-500732,200 تومان
5004-آزمون اندره ری-دکتر خسرو جاوید6,840 تومان
5005-نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی-دکتر زبردست28,800 تومان
5006-آزمون های روانشناختی (1)ورودی 95شبانه-فرم ثبت و دفترچه راهنمای وگسیلر بزرگسال-دکتر خسرو جاوید17,400 تومان
5003-آزمون های روانی-بخش دوم-دکتر خسرو جاویدVV3,000 تومان
466-آشنایی با فلسفه-دکتر غفاری33,600 تومان