جزوات رشته زیست شناسی - دانشکده علوم پایه

بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.

نام درسقیمت
کد -305 -ژنتیک مولکولی -دکتر صالحی 210,000 تومان
کد 307 - بافت شناسی دکتر مشایخی 156,500 تومان
کد2001 - میکروبیولوژی - دکتر زمانیتماس بگیرید
کد300- بیوفیزیک دکتر شوریان 151,000 تومان
251 - جانور بي مهره 1-استاد جوان بخت(زيست دريا) 36,000 تومان
فیزیولوژی جانوری 3 زیست دریا و گیاهی -دکترروضاتی-کد 303تماس بگیرید
کد 300- بیوفیزیک استاد شوریان 151,000 تومان
کد 302 - فیزیولوژی جانوری 2 استاد شعبانی پورتماس بگیرید
کد 111 - آز ژنتيك 22,000 تومان
کد 254 -جانوربی مهره1-استادجوانبخت-قسمت آخر (دریا) 55,000 تومان
کد 253- آزمبانی فیزیولوژی گیاهی-استادجمال امیدی 29,000 تومان
کد 252- گیاهان آلی-استادوحدتی 20,500 تومان
کد 150- ریاضی2استاد نجار پیشه (زیست) 58,000 تومان
کد 149 - راهنمای آموزشیspss –دکتر کنفچیان (کارگاه آمارزیستی) 78,000 تومان
کد 147- آزمايشگاه پلانكتون شناسي 25,500 تومان
کد 146- آز اقيانوس شناسي غيرزيستي-دكتر نعيميتماس بگیرید
کد 145- آز بيوشيمي-استاد چمني 44,000 تومان
کد 144- اكولوژي دريا(بوم شناسي)دكتر حيدري 208,000 تومان
کد 143-ادوات آزمایشگاهی -دکترنعیمی 46,000 تومان
کد 142- جانورشناسي عملي-استادجوانبخت 91,499 تومان
کد 141- آز مباني سلولي و مولكولي-استاد صفري 25,500 تومان
کد 140 -آز پلانكتون دكتر نعيمي 19,499 تومان
کد 139 -جزوه ادوات دكتر نعيمي 41,000 تومان
کد 138 -آز جانور 1 دكتر جوان بخت 42,500 تومان
کد 137 -فيزيولو‍‍ژي گياهي ( دكتر نورسته نيا) رشته زيست دريا 113,999 تومان
کد 136 -آز زيست گياهي- استاد جمال اميدي 30,500 تومان
کد 135 -آز ژنتیک- دکتر هادوی 22,000 تومان
کد 134 -تالاب هاي ايران دكتر باني 30,500 تومان
کد 133 -زيست جانوري دكترقاسميان- سلولي مولكولي 39,000 تومان
کد 132 -آز سيستماتيك گياهي 1 استاد وحدتي 17,999 تومان
کد 131 - آز فيزيولوژي جانوري 2 دكتر روضاتي 53,000 تومان
کد 130- آزحشره شناسي دكتر جوان بخت 37,500 تومان
کد 129 -جذب و انتقال دكتر سرمد ارشد گياهي (ارشد) 76,500 تومان
کد 128 -آز ايمونولوژي دكترمهدي پور 25,500 تومان
کد 127 -فیزیولوژی گیاهی 3-دكترنورسته نيا-رشته علوم گياهي 114,500 تومان
کد 126 -گرامرانگلیسی-استادغلامی پسند (جانوری) 72,000 تومان
کد 125 -فيزيولوژي گياهي2 دكتر سرمد 148,000 تومان
کد 124 -ماهي شناسي دكتر حيدري 149,999 تومان
کد 123 -تشريح ریخت شناسی ومورفولوژي دكتر نورسته 114,000 تومان
کد 122 -فيزيولوژي گياهي 2( رشته زيست گياهي وجانوري)(دكترنورسته نيا) 73,000 تومان
کد 121 - زیست شناسی گیاهی - سلول بافت اندام-دكتر سرمد 32,000 تومان
کد 120 - مباني سلولي و مولكولي دكتر وزيري 184,000 تومان
کد 119 -رشد ونمو گياهي دكترنورسته نيا-علوم جانوري (علوم جانوري) 107,000 تومان
کد 118 -فيزيولوژي گياهي رشته سلولي مولكولي(دكتر نورسته نيا) 140,000 تومان
کد 117 - آزمایشگاه سلولی و مولکولی 37,499 تومان
کد 116 -آزفيزيولوژي جانوري 1-عبدزاده 53,000 تومان
کد 115 -دكترمهدي پورآزمايشگاه میکروبیولوژی 35,500 تومان
کد 114 - آز فيزيولوژي جانوري-زيست سلولي ملكولي-دكترروضاتي 102,000 تومان
کد 113 - آ‍ز فيزيولوژي جانوري2 استاد حقيتماس بگیرید
کد 112 - جانورشناسي 2 دكتر حاصلي 151,500 تومان
کد 110 - آز تشریح و مورفولوژی خانم جمال اميدي 39,000 تومان
کد 109 - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 درسنامه دکتر افشار 25,500 تومان
کد 108 - آزمایشگاه فیزیولوژی 2( دکتر سرمد) 48,000 تومان
کد 107 - جانورشناسي1( دكتر حاصلي) 160,000 تومان
کد 106 - فیزیولوژی3 اعصاب و غدد- دکتر روضاتی 39,000 تومان
کد 105 - آز فيزيولوژي جانوري 1 دكتر روضاتي 87,000 تومان
کد 104 - گياه شناسي دكتر نورسته نيا-زيست دريا 88,000 تومان
کد 103 - زيست جانوري استاد نظرحقيقي 168,500 تومان
کد 102 - از فيزيولوژی گیاهی -دكترنورسته نيا(رشته سلولی و ملکولی)تماس بگیرید
کد 101 -بوم شناسی - خانم سیام 100,500 تومان