جزوات رشته زیست شناسی - دانشکده علوم پایه

توجه : اگر نیاز به فنری شدن جزوه می باشد بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.
برای دسترسی سریع تر می توانید از کادر جستجوی زیر استفاده نمائید.
نام درسقیمتتعدادخرید (نسخه چاپی)
251 - جانور بي مهره 1-استاد جوان بخت(زيست دريا) 36,000 تومان
فیزیولوژی جانوری 3 زیست دریا و گیاهی -دکترروضاتی-کد 303تماس بگیرید
بافت شناسی استاد میرزاپور-259 52,000 تومان
بیوفیزیک استاد شوریان-300 87,000 تومان
فیزیولوژی جانوری 2 استاد شعبانی پور-302 104,000 تومان
کد 111 - آز ژنتيك 11,000 تومان
کد 254 -جانوربی مهره1-استادجوانبخت-قسمت آخر (دریا) 27,000 تومان
کد 253- آزمبانی فیزیولوژی گیاهی-استادجمال امیدی 17,000 تومان
کد 252- گیاهان آلی-استادوحدتی 12,000 تومان
کد 150- ریاضی2استاد نجار پیشه (زیست) 34,000 تومان
کد 149 - راهنمای آموزشیspss –دکتر کنفچیان (کارگاه آمارزیستی) 46,000 تومان
کد 147- آزمايشگاه پلانكتون شناسي 15,000 تومان
کد 146- آز اقيانوس شناسي غيرزيستي-دكتر نعيمي 16,000 تومان
کد 145- آز بيوشيمي-استاد چمني 26,000 تومان
کد 144- اكولوژي دريا(بوم شناسي)دكتر حيدري 72,000 تومان
کد 143-ادوات آزمایشگاهی -دکترنعیمی 27,000 تومان
کد 142- جانورشناسي عملي-استادجوانبخت 61,000 تومان
کد 141- آز مباني سلولي و مولكولي-استاد صفري 15,000 تومان
کد 140 -آز پلانكتون دكتر نعيمي 13,000 تومان
کد 139 -جزوه ادوات دكتر نعيمي 24,000 تومان
کد 138 -آز جانور 1 دكتر جوان بخت 25,000 تومان
کد 137 -فيزيولو‍‍ژي گياهي ( دكتر نورسته نيا) رشته زيست دريا 76,000 تومان
کد 136 -آز زيست گياهي- استاد جمال اميدي 18,000 تومان
کد 135 -آز ژنتیک- دکتر هادوی 13,000 تومان
کد 134 -تالاب هاي ايران دكتر باني 18,000 تومان
کد 133 -زيست جانوري دكترقاسميان- سلولي مولكولي 23,000 تومان
کد 132 -آز سيستماتيك گياهي 1 استاد وحدتي 12,000 تومان
کد 131 - آز فيزيولوژي جانوري 2 دكتر روضاتي 32,000 تومان
کد 130- آزحشره شناسي دكتر جوان بخت 22,000 تومان
کد 129 -جذب و انتقال دكتر سرمد ارشد گياهي (ارشد) 45,000 تومان
کد 128 -آز ايمونولوژي دكترمهدي پور 15,000 تومان
کد 127 -رشدونموگياهي دكترنورسته نيا-رشته علوم گياهي 67,000 تومان
کد 126 -گرامرانگلیسی-استادغلامی پسند (جانوری) 42,000 تومان
کد 125 -فيزيولوژي گياهي2 دكتر سرمد 17,000 تومان
کد 124 -ماهي شناسي دكتر حيدري 100,000 تومان
کد 123 -تشريح ریخت شناسی ومورفولوژي دكتر نورسته 67,000 تومان
کد 122 -فيزيولوژي گياهي 2( رشته زيست گياهي وجانوري)(دكترنورسته نيا) 43,000 تومان
کد 121 - زیست شناسی گیاهی - سلول بافت اندام-دكتر سرمد 19,000 تومان
کد 120 - مباني سلولي و مولكولي دكتر وزيري 60,000 تومان
کد 119 -رشد ونمو گياهي دكترنورسته نيا-علوم جانوري (علوم جانوري) 63,000 تومان
کد 118 -فيزيولوژي گياهي رشته سلولي مولكولي(دكتر نورسته نيا) 82,000 تومان
کد 117 - آزمایشگاه سلولی و مولکولی 25,000 تومان
کد 116 -آزفيزيولوژي جانوري 1-عبدزاده 31,000 تومان
کد 115 -دكترمهدي پورآزمايشگاه میکروبیولوژی 22,000 تومان
کد 114 - آز فيزيولوژي جانوري-زيست سلولي ملكولي-دكترروضاتي 60,000 تومان
کد 113 - آ‍ز فيزيولوژي جانوري2 استاد حقي 17,000 تومان
کد 112 - جانورشناسي 2 دكتر حاصلي 89,000 تومان
کد 110 - آز تشریح و مورفولوژی خانم جمال اميدي 23,000 تومان
کد 109 - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 درسنامه دکتر افشار 15,000 تومان
کد 108 - آزمایشگاه فیزیولوژی 2( دکتر سرمد) 28,000 تومان
کد 107 - جانورشناسي1( دكتر حاصلي) 94,000 تومان
کد 106 - فیزیولوژی3 اعصاب و غدد- دکتر روضاتی 23,000 تومان
کد 105 - آز فيزيولوژي جانوري 1 دكتر روضاتي 51,000 تومان
کد 104 - گياه شناسي دكتر نورسته نيا-زيست دريا 52,000 تومان
کد 103 - زيست جانوري استاد نظرحقيقي 99,000 تومان
کد 102 - از فيزيولوژی گیاهی -دكترنورسته نيا(رشته سلولی و ملکولی) 51,000 تومان
کد 101 -بوم شناسی - خانم سیام 59,000 تومان