جزوات رشته شیمی - دانشکده علوم پایه

توجه : اگر نیاز به فنری شدن جزوه می باشد بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.
برای دسترسی سریع تر می توانید از کادر جستجوی زیر استفاده نمائید.
نام درسقیمتدانلود تعدادخرید (نسخه چاپی)
استریوشیمی-دکتر مامقانی-(دانشجویان دکتری)-کد9048,600 تومان
بیوشیمی-دکتر شاهنگیان-کد6717,472 تومان
آز شیمی معدنی 2- کد 7235,500 تومان
زبان تخصصی دکتر تاجیک-705,928 تومان
شیمی فیزیک 2 دکتر قنادزاده-6610,140 تومان
شناسایی ترکیبات آلی(آز جداسازی)-5915,600 تومان
کد 85 -شناسایی و تعیین ساختار - دکتر محمدی - قسمت دوم10,500 تومان
کد 84 -شناسایی و تعیین ساختار -دکتر محمدی(ارشد)8,000 تومان
کد 76 -شيمي تجزيه 2-استاد محمد خواه(رسانایی سنجی یا هدایت سنجی)2,100 تومان
کد 75 -شيمي نفت 2-دکتر محمدي9,000 تومان
کد 74 - آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی - دکتر زنجانچی2,700 تومان
کد 73 -آزشيمي آلي2 خانم هاديان (زيست مولكولي)3,000 تومان
کد 71 -بازها و اسيدهاي توكلئيك دكترآقامعالي ارشد5,700 تومان
کد 69 - جزوه هتروسیکل قديمي دکتر مامقانی16,500 تومان
کد 68 -ايمني در ازمايشگاه شيمي دکتر مرادی-دكتر چايبخش7,000 تومان
کد 65 -كاربرد طيف-دكتر مامقاني(حل تمرين)19,900 تومان
کد 64 -شيمي رنگ-دكتر محمدي11,800 تومان
کد 63 -اصول صنايع شيميايي دكتر محمدي14,800 تومان
کد 62 -نفت-دكتر محمدي20,000 تومان
کد 61 -آز شیمی عمومی2-خانم ساکت14,000 تومان
کد 59 -آز جداسازی و شناسایی مواد آلی10,000 تومان
کد 58 -دستوركارآزشيمي صنعتي دكترمحمدي دكترچاي بخش10,500 تومان
کد 57 -نانوشیمی دکترآروند -تجزیه13,000 تومان
کد 56 -آز معدني1-خانم قدس خواه12,600 تومان
کد 54 -آز اصول تصفيه آب خانم ابولقاسمي4,500 تومان
کد 53 -دستور کار آِز شیمی عمومی 1 (کلیه رشته ها)15,000 تومان
کد 52 -دستور کا شیمی الی 2 -رشته شیمی -خانم هادیان3,000 تومان
کد 51 -دستور کار آز شیمی الی 1 خانم هادیان3,000 تومان