جزوات رشته شیمی - دانشکده علوم پایه

توجه : اگر نیاز به فنری شدن جزوه می باشد بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.
برای دسترسی سریع تر می توانید از کادر جستجوی زیر استفاده نمائید.
نام درسقیمتدانلود تعدادخرید (نسخه چاپی)
کد99 - ریاضی در شیمی -دکتر شکارسرائی 24,000 تومان
کد 93 - آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 -استاد خانم مرادی 19,000 تومان
92 -آز شیمی فیزیک1-استاد فرشته مرادی 19,000 تومان
شیمی فیزیک 2-دکتر قنادزاده- 66 20,000 تومان
حل تمرین شیمی فیزیک آلی-دکتریحیی زاده-فصل 1و2-کد 91 12,000 تومان
استریوشیمی-دکتر مامقانی-(دانشجویان دکتری)-کد90 90,000 تومان
بیوشیمی-دکتر شاهنگیان-کد67تماس بگیرید
آز شیمی معدنی 2- کد 72تماس بگیرید
زبان تخصصی دکتر تاجیک-70 11,000 تومان
نانو-دکتر سهراب نژاد-175 74,000 تومان
شیمی فیزیک 2 دکتر قنادزاده-66 20,000 تومان
کد 59 شناسایی ترکیبات آلی(آز جداسازی)- 29,000 تومان
کد 85 -شناسایی و تعیین ساختار - دکتر محمدی - قسمت دوم 31,000 تومان
کد 84 -شناسایی و تعیین ساختار -دکتر محمدی(ارشد) 23,000 تومان
کد 76 -شيمي تجزيه 2-استاد محمد خواه(رسانایی سنجی یا هدایت سنجی) 6,000 تومان
کد 75 -شيمي نفت 2-دکتر محمدي 53,000 تومان
کد 74 - آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی - دکتر زنجانچی 5,000 تومان
کد 73 -آزشيمي آلي2 خانم هاديان (زيست مولكولي) 8,000 تومان
کد 71 -بازها و اسيدهاي توكلئيك دكترآقامعالي ارشد 19,000 تومان
کد 69 - جزوه هتروسیکل دکتر مامقانی 59,000 تومان
کد 68 -ايمني در ازمايشگاه شيمي دکتر مرادی-دكتر چايبخش 25,000 تومان
کد 65 -كاربرد طيف-دكتر مامقاني(حل تمرين) 57,000 تومان
کد 64 -شيمي رنگ-دكتر محمدي 42,000 تومان
کد 63 -اصول صنايع شيميايي دكتر محمدي 54,000 تومان
کد 62 -نفت-دكتر محمدي 58,000 تومان
کد 61 -آز شیمی عمومی2-خانم ساکت 40,000 تومان
کد 59 -آز جداسازی و شناسایی مواد آلی 29,000 تومان
کد 58 -دستوركارآزشيمي صنعتي دكترمحمدي دكترچاي بخش 34,000 تومان
کد 57 -نانوشیمی دکترآروند -تجزیه 45,000 تومان
کد 56 -آز معدني1- 41,000 تومان
کد 54 -آز اصول تصفيه آب 14,000 تومان
کد 53 -دستور کار آِز شیمی عمومی 1 (کلیه رشته ها) 30,000 تومان
کد 52 -دستور کا شیمی الی 2 -رشته شیمی -خانم هادیان 10,000 تومان
کد 51 -دستور کار آز شیمی الی 1 خانم هادیان 17,000 تومان