جزوات رشته شیمی - دانشکده علوم پایه

توجه : اگر نیاز به فنری شدن جزوه می باشد بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.
برای دسترسی سریع تر می توانید از کادر جستجوی زیر استفاده نمائید.
نام درسقیمتدانلود تعدادخرید (نسخه چاپی)
حل تمرین شیمی فیزیک آلی-دکتریحیی زاده-فصل 1و2-کد 916,000 تومان
استریوشیمی-دکتر مامقانی-(دانشجویان دکتری)-کد9062,300 تومان
بیوشیمی-دکتر شاهنگیان-کد6725,000 تومان
آز شیمی معدنی 2- کد 7249,700 تومان
زبان تخصصی دکتر تاجیک-7010,000 تومان
نانو-دکتر سهراب نژاد-17551,800 تومان
شیمی فیزیک 2 دکتر قنادزاده-6614,000 تومان
شناسایی ترکیبات آلی(آز جداسازی)-5920,000 تومان
کد 85 -شناسایی و تعیین ساختار - دکتر محمدی - قسمت دوم20,000 تومان
کد 84 -شناسایی و تعیین ساختار -دکتر محمدی(ارشد)15,000 تومان
کد 76 -شيمي تجزيه 2-استاد محمد خواه(رسانایی سنجی یا هدایت سنجی)4,000 تومان
کد 75 -شيمي نفت 2-دکتر محمدي18,000 تومان
کد 74 - آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی - دکتر زنجانچی6,000 تومان
کد 73 -آزشيمي آلي2 خانم هاديان (زيست مولكولي)5,000 تومان
کد 71 -بازها و اسيدهاي توكلئيك دكترآقامعالي ارشد13,000 تومان
کد 69 - جزوه هتروسیکل قديمي دکتر مامقانی41,000 تومان
کد 68 -ايمني در ازمايشگاه شيمي دکتر مرادی-دكتر چايبخش17,000 تومان
کد 65 -كاربرد طيف-دكتر مامقاني(حل تمرين)40,000 تومان
کد 64 -شيمي رنگ-دكتر محمدي28,000 تومان
کد 63 -اصول صنايع شيميايي دكتر محمدي37,000 تومان
کد 62 -نفت-دكتر محمدي40,000 تومان
کد 61 -آز شیمی عمومی2-خانم ساکت28,000 تومان
کد 59 -آز جداسازی و شناسایی مواد آلی19,000 تومان
کد 58 -دستوركارآزشيمي صنعتي دكترمحمدي دكترچاي بخش23,000 تومان
کد 57 -نانوشیمی دکترآروند -تجزیه31,000 تومان
کد 56 -آز معدني1-خانم قدس خواه28,000 تومان
کد 54 -آز اصول تصفيه آب خانم ابولقاسمي9,000 تومان
کد 53 -دستور کار آِز شیمی عمومی 1 (کلیه رشته ها)30,000 تومان
کد 52 -دستور کا شیمی الی 2 -رشته شیمی -خانم هادیان7,000 تومان
کد 51 -دستور کار آز شیمی الی 1 خانم هادیان11,000 تومان