جزوات رشته فیزیک - دانشکده علوم پایه

......
توجه : اگر نیاز به فنری شدن جزوه می باشد بر روی" نام جزوه "در جدول زیر کلیک کنید.
برای دسترسی سریع تر می توانید از کادر جستجوی زیر استفاده نمائید.
نام درسقیمتدانلود تعدادخرید (نسخه چاپی)
جزوه گداخت لختی (ارشد هسته ای) دکتر خوشبین فر-17740,404 تومان
فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی دکتر خوشبین فر-17610,140 تومان
فیزیک 1 استاد طاهرپرور-17535,880 تومان
آز حالت جامد دکتر جمال مظلوم-17411,700 تومان
فیزیک حالت جامد پیشرفته 1 دکتر رحیم پور-1734,680 تومان
فیزیک 3 استاد طاهرپرور-16929,640 تومان
171-فیزیک پایه 1 استاد جلال پور34,800 تومان
کد 153- آز فیزیک 4 (روش کار آزمایشگاه فیزیک جدید)17,160 تومان
کد 168 - آز فیزیک(1)پایه-رشته فیزیک8,000 تومان
کد 167 - ترمودینامیک1-دکترهادی پور16,000 تومان
کد 166 - مباني برنامه نويسي-استاد خوشبين فر30,000 تومان
کد 165 - آز فيزيك پايه 33,000 تومان
کد 164 - مكانيك آماري استاد هادي پور (ارشد)12,000 تومان
کد 163 - فيزيك هسته اي 1 دکتر خوشبين فر (پرتوزايي هسته اي)تماس بگیرید
کد 162 - فيزيك هسته اي 1 دکتر خوشبين فر (مدل هاي هسته اي)8,000 تومان
کد 161 - آز فيزيك هسته اي 111,000 تومان
کد 160 - آز فیزیک پایه 1-رشته کشاورزی8,000 تومان
کد 159 - تاریخ وفلسفه فیزیک –استاد اسلامی13,000 تومان
کد 158 - فیزیک محیط زیست12,000 تومان
کد 157 - فيزيك محاسباتي-دکتر خوشبين فر19,500 تومان
کد 156 - آز فیزیک 26,500 تومان
کد 155 - آز فيزيك 1 فني8,500 تومان
کد 154 - آز فیزیک (1)-پایه(زیست-شیمی-ریاضی)8,000 تومان
کد 152 -زبان تخصصي استاد نجفيتماس بگیرید
کد 151 - آزمایشگاه هسته ای مستقل7,020 تومان