ساعات کاری در ایام قرنطینه

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، انتشارات دانشکده علوم پایه همانند گذشته بین ساعات 10 الی 12 ظهر برای ارائه خدمات حضوری در ایام قرنطینه باز می باشد.همچنین انتشارات دانشکده انسانی تا اطلاع ثانوی تعطیل بوده و خدمات مورد نیاز در انتشارات دانشکده علوم دانشگاه گیلان به آدرس : رشت – خیابان نامجو ارائه می گردد.

Leave Your Comments