محل دریافت حضوری

به اطلاع می رسد مخل دریافت حضوری جزوات ، خارج از رشته تحصیلی و یا دانشکده محل تحصیل می باشد. یعنی جهت رفاه حال دانشجویان دانشکده انسانی که مسیر طولانی خارج از شهر تا دانشکده انسانی پیموده نشود می توانند انتشارات دانشکده علوم پایه واقع در رشت ، خیابان نامجو را انتخاب کنند .

Leave Your Comments