مراجعه حضوری

دانشجویان عزیز می توانند همه روزه به غیر از 5 شنبه و جمعه و تعطیلات رسمی بین ساعات 10 الی 12 ظهر برای دریافت حضوری سفارشات به انتشارات دانشکده علوم پایه واقع در خیابان نامجو مراجعه نمایند.

Leave Your Comments