مراجعه حضوری

دانشجویان دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه و علوم ریاضی در صورت انتخاب گزینه “دریافت حضوری ” می توانند همه روزه به غیر از 5 شنبه و جمعه و تعطیلات رسمی بین ساعات 10 الی 12 ظهر به انتشارات دانشکده علوم پایه واقع در رشت – خیابان نامجو مراجعه نمایند.

 
 

 

 

Leave Your Comments