مشاهده سفارشات

از طریق “حساب کاربری من” که پس از ثبت نام به شکل شخصی برای هر کاربری در وب سایت ایجاد می شود می توانید سفارش خود را پیگیری کرده و مشاهده نمائید که سفارش شما در کدام مرحله قرار دارد و نیز فاکتور با ریز سفارشات رو دریافت نمائید.

Leave Your Comments