نکته مهم

توجه داشته باشید که دریافت و بررسی سفارشات و آماده سازی آنها بر اساس بازه زمانی دانشگاه گیلان می باشد لذا روزهای پنج شنبه و جمعه و روزهای تعطیل رسمی جز روزهای کاری به حساب نمی آید .مدت زمان دریافت سفارشات پستی در حدود 4 روز کاری می باشد.

Leave Your Comments