این صفحه در حال آماده سازی می باشد

چاپ و نشر کتاب

انجام کلیه امور چاپ و نشر کتاب از ابتدا تا انتها

“انتشارات تدوین” با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با در اختیار داشتن چاپخانه اختصاصی و تیم طراحی، این آمادگی را دارد، همه مراحل و یا هرکدام چاپ و نشر کتاب را به انتخاب نویسنده برعهده بگیرد.

تایپ و پرینت

ویراستاری

صفحه آرایی

طراحی جلد

اخذ مجوز های لازم

چاپ ( از 1 الی 1000 نسخه )

تایپ
ویراستاری
صفحه آرایی
طراحی جلد
اخذ مجوز
چاپ و نشر