امتیاز 0 از 5
87,000 تومان

ابعاد : 210×297 میلی متر وزن: 80 گرم جنس: تحریر تعداد برگ:500 کیفیت خوب مخصوص چاپ

کاغذ و برگه کلاسور

کاغذ A5

امتیاز 0 از 5
38,500 تومان

کاغذ و برگه کلاسور

کاغذ A4 بسته 200 برگی

امتیاز 0 از 5
35,000 تومان

امتیاز 0 از 5
35,000 تومان

امتیاز 0 از 5
26,500 تومان

امتیاز 0 از 5
26,000 تومان

امتیاز 0 از 5
18,000 تومان

کاغذ و برگه کلاسور

کاغذ A4 بسته 100 برگی

امتیاز 0 از 5
18,000 تومان

امتیاز 0 از 5
18,000 تومان

تحریر 80 گرم

کاغذ و برگه کلاسور

کاغذ A4 بسته 50 برگی

امتیاز 0 از 5
10,000 تومان

امتیاز 0 از 5
10,000 تومان

کاغذ و برگه کلاسور

کاغذ میلیمتری (بسته 9 برگی )

امتیاز 0 از 5
1,000 تومان