کتاب تعیین ساختار ترکیب های آلی با طیف سنجی NMR دوبعدی

54,000 تومان

ترجمه : دکتر منوچهر مامقانی

دکتر محمد نیک پسند

دکتر عنایت اله مرادی روفچاهی

موجود در انبار

دسته: