کد 651- تحلیل و نقد شعر دوره عباسی(ارشد)- دکتر شعبانی- گروه ادبیات عرب

33,000 تومان

اگر بیشتر از یک عدد از این جزوه را انتخاب کرده اید، با وارد کردن عدد در کادر زیر، مشخص نمائید که چند جلد به فنری کردن نیاز دارد.
عدد 0 یعنی نیازی به فنری نیست.