کد 720- جمله نویسی و مقدمات انشاء2- دکتر خانجانی- گروه زبان روسی

3,500 تومان

اگر بیشتر از یک عدد از این جزوه را انتخاب کرده اید، با وارد کردن عدد در کادر زیر، مشخص نمائید که چند جلد به فنری کردن نیاز دارد.
عدد 0 یعنی نیازی به فنری نیست.